Kamp 2021

Op dit moment zitten we pas in de tweede week van maart, maar we kijken met goede moed richting de zomer en zijn hoopvol als het gaat om het modelvliegkamp 2021. Dit is dus hét moment om de week van 7 t/m 14 augustus alvast in je agenda te omcirkelen.

Natuurlijk zijn wij ons ervan bewust dat het voorlopig onzeker blijft of en in welke vorm het modelvliegkamp kan plaatsvinden. We leven helaas in een wereld waarin de situatie van dag tot dag kan veranderen. Vandaar dat we hebben besloten om de knoop op een zo laat mogelijk moment door te hakken: 1 juni aanstaande. Op dat moment beslissen we of het kamp gehouden kan gaan worden, op basis van de dan geldende maatregelen en verwachtingen. Voor die tijd zal de inschrijving al wel geopend worden. Als we besluiten dat het kamp plaats kan vinden wordt je inschrijving definitief en pas daarna zal de bijdrage geïncasseerd gaan worden. Inschrijven is dus niet vrijblijvend, maar wel zonder risico mocht het kamp niet door kunnen gaan.

We zijn bijzonder verheugd dat we na het afblazen in 2020, ook in 2021 weer welkom zijn bij de ERMVC.

Hopelijk kunnen we elkaar daar in augustus, gezond en wel, ontmoeten voor een fantastische vliegweek!

John, Paul, Johan en Joris

Na 2009, 2010, 2013 en 2015 zal het Nationaal modelvliegkamp van 2021 van 7 tot en met 14 augustus hopelijk nu wel voor de 5e maal worden gehouden in Eibergen waar we te gast mogen zijn op de mooie – geheel vernieuwde - accommodatie van de ERMVC. In al die jaren heeft de ERMVC een uitstekende naam opgebouwd als het gaat om de organisatie van grote evenementen.

Behalve een altijd prima onderhouden grasmat, met gedeeltelijk verharde start- en landingsstrip en bijbehorende ruime pits, vinden we het gezellige clubgebouw dat tijdens het kamp o.a. als “permanence” en EHBO-post voor de organisatie dienst zal gaan doen.
Voorts is er ruime parkeer- en kampeer gelegenheid, grenzend aan het veld.
De bestaande – in het clubhuis aanwezige - sanitaire voorzieningen zullen voor de kampperiode worden aangevuld met een mobiele douchewagen.
Voor het laden van accu’s, lipo’s etc. wordt een ruime mobiele “schaftwagen” op het terrein geplaatst.

En natuurlijk staat er straks weer een grote tent van ca. 370 m2 (29*14 m.), voorzien van een houten vloer, waar de maaltijden gebruikt worden en er voldoende ruimte zal zijn om te bouwen, repareren en het stallen van modellen.

Kortom de accommodatie biedt straks alle faciliteiten om van modelvliegen in het algemeen en dit jaar van het modelvliegkamp in het bijzonder een feest te maken.

 

Vliegen – Verblijf - MaaltijdenVliegen en veldregels

De ERMVC beschikt over een geheel nieuw ingezaaid en vergroot grasveld dat (voor het grootste deel) begrensd wordt door de Ramsbeek. Ondanks dat het veld niet ver van een woonwijk is gelegen is er voldoende ruimte en gelegenheid om met de meest diverse modellen (Vrije Vlucht modellen en Jets uitgezonderd) te vliegen. De accommodatie beschikt ook over een verharde start- en landingsbaan.

We vliegen volgens de Regeling Modelvliegen, het terreinreglement van de ERMVC en het Basis Veiligheids Reglement (BVM), zoals opgesteld door de Afdeling Modelvliegsport van de KNVvL.
De club beschikt over een milieuvergunning waarin o.m. een geluidsbeperking van 79 dBA is opgenomen voor het vliegen met verbrandingsmotoren. In verband met de in deze vergunning opgenomen voorwaarden zal hierop gemeten worden en zijn uitzonderingen helaas niet mogelijk.

Je dient KNVvL-gebrevetteerd te zijn om solo te mogen vliegen en uiteraard WA-verzekerd. Dit kan een individuele WA-verzekering zijn of een collectieve WA-verzekering die je hebt via je club of van een overkoepelende organisatie zoals bijvoorbeeld de KNVvL of VML.

Sinds 31 dec. 2020 ben je verplicht je modellen te voorzien van een RDW-exploitantennummer. Voor deelname aan het kamp is een persoonlijk exploitantennummer noodzakelijk, je kunt dus geen gebruik maken van een ‘club-nummer’. Tevens dien je in het bezit te zijn van een EU-vliegbewijs A1/A3. Voor informatie over het RDW-exploitantennummer klik hier. En voor informatie over het vliegbewijs klik hier.

Er zullen per categorie (zweef, motor, heli en multikopters) één of meer bevoegde instructeurs c.q. examinators aanwezig zijn die je behulpzaam kunnen zijn bij het behalen van een KNVvL-brevet als je dat nog niet mocht hebben voor een bepaalde categorie. Let op: dit zijn geen fulltime instructeurs maar zijn op vrijwillige basis voor zover nodig beschikbaar.

Uiteraard zal er weer een voor-ieder-wat-wils-programma worden aangeboden. Het staat de kampdeelnemers volledig vrij om hieraan wel of niet deel te nemen. Vanzelfsprekend zal er ook de nodige ruimte worden ingebouwd om vrij te kunnen vliegen.
Het complete programma zal in een van de komende Nieuwsbrieven worden gepubliceerd en uitgebreid worden toegelicht.

Verblijf

Kamperen en aanwezige voorzieningen
Je overnacht in een zelf meegebrachte tent, camper of caravan, die geplaatst mag worden op de aangewezen tijdelijke kampeerplaatsen, grenzend aan het vliegveld. Omwille van veiligheidsredenen kunnen – voor zover voorradig - uitsluitend caravans/campers van stroom worden voorzien. Uiteraard zijn de nodige sanitaire voorzieningen aanwezig. Gedurende de kampweek wordt een douchewagen op het terrein geplaatst en zal het clubhuis zijn opengesteld voor toiletbezoek.

Opslag van modellen, bouwen en repareren
Gewoontegetrouw is ook dit jaar weer de grote partytent aanwezig. De goed verlichte tent met een oppervlak van ca. 370 m2 (afmeting 29x14 m) en houten vloer, zal bestaan uit twee delen; een eetgedeelte en een opslag-, bouwgedeelte. Beide gedeeltes worden voorzien van tafels en banken om ontbijt, lunch en diner te kunnen nuttigen of bouw- en reparatiewerkzaamheden aan uit te voeren.
Het eetgedeelte houden we graag netjes en is louter bedoeld voor de gezamenlijke maaltijden en het gezellig samenzijn tijdens de late uurtjes van de avond.

Laden
Voor het laden van accu’s wordt een schaftwagen op het terrein geplaatst. Neem zelf een stekkerblok of haspel mee! In principe gaat het laden van accu’s tijdens het NMVK prima. Echter leert ook hier de ervaring dat er een max. aantal laadapparaten is dat tegelijk ingeschakeld kan zijn, alvorens er problemen met de stroomvoorziening op kunnen treden. Probeer te letten op de hoeveelheid laadcapaciteit die je tegelijk in gebruik neemt, zodat we het voor eenieder plezierig kunnen houden.
De wagen is evenals het clubhuis ’s nachts afgesloten voor (laad)activiteiten.

Maaltijden

Eten doen we in een daarvoor gezellig ingericht deel van de grote tent die op het terrein naast het clubhuis wordt geplaatst. De maaltijden worden voor ons verzorgd door een cateringbedrijf.

Gedurende de kampweek bestaan de maaltijden uit:

Ochtend: een uitgebreid (lopend) ontbijtbuffet waarbij tevens een lunchpakket voor de middag kan worden klaar gemaakt.

Middag: Rond lunchtijd zal er worden gezorgd voor koffie/thee/melk en wat warms zoals een lekkere kop soep.

Avond: ’s Avonds is er een warme maaltijd of barbecue.
Uiteraard zullen de gebruikelijke ”vette hap”  en tosties later op de avond niet ontbreken. Enkele vrijwilligers dragen hier zorg voor. Vanzelfsprekend wordt er gezorgd voor drankjes en versnaperingen die tegen redelijke prijzen op basis van de inmiddels ingeburgerde ”strippenkaart” in onze huisbar verkrijgbaar zullen zijn.

Een modelvliegvakantie, voor wie?

Het Nationaal Modelvliegkamp is met name bedoeld voor modelvliegers die al enige ervaring hebben met vliegen. We stellen een minimumleeftijd van 16 jaar om alleen deel te mogen nemen aan het kamp.
Ben je jonger dan 16 en wil je graag mee, dan kan dat onder begeleiding van iemand van minimaal 18 jaar. Daarmee sluiten we ook aan bij de eisen van het EU-vliegbrevet.
Deelname aan het kamp staat open voor iedereen, het is er niet alleen voor de jeugd en je hoeft ook geen lid te zijn van een club of overkoepelende organisatie!

Deelnemersbijdrage en inschrijving

Inschrijven kan vanaf 15 maart, online op onze website: www.modelvliegkamp.nl
Uitsluitend inschrijvingen voor volledige deelname aan het kamp kunnen worden geaccepteerd.  
Hierop kunnen om praktische redenen geen uitzonderingen worden gemaakt.

DEELNEMERSBIJDRAGE: € 325,-- p.p. all in.  Incasso van het inschrijfgeld vindt plaats rond 15 juni. Voor inschrijvingen die na 15 juni worden ontvangen, worden extra administratiekosten van € 5,-- in rekening gebracht.