Welkom op de kampsite van het Nationaal Modelvliegkamp

Gebleken is dat betaling van de deelnemersbijdrage in een keer een drempel kan zijn om te besluiten voor deelname aan een kamp in te schrijven.  Wij willen deze drempel graag helpen verlagen door een spaarregeling in het leven te roepen:

**   In 10 maandelijkse termijnen van  € 32,50,-- elk, spaar je via automatische incasso aan het eind van de maand oktober tot en met de maand juli van het jaar daarop nagenoeg de hele deelnemersbijdrage bij elkaar.

**   Een eventueel tekort of overschot zal met de laatste betalingstermijn worden verrekend.

**   Later instappen is niet mogelijk. Alleen deelnemers die zich voor medio oktober hebben opgegeven kunnen in dat jaar meedoen aan het kampsparen.

**   Aan het  sparen is geen deelnameverplichting verbonden maar wanneer je wel inschrijft dan gelden de normale algemene voorwaarden, ook voor wat betreft eventuele annulering door de deelnemer. Wanneer je wel hebt gespaard maar toch niet deelneemt, dan wordt je inleg teruggestort minus € 10,-- administratiekosten.

**   Voor het sparen wordt eenmalig € 5,-- incassokosten in rekening gebracht bovenop de kampkosten.

Voor het deelnemen aan deze spaarregeling kan je je aanmelden via een aanmeldingsformuliertje op onze website.